Elementit ovat sisällössä editorin elementtivalikossa näkyvässä järjestyksessä siten, että listalla ylimpänä oleva elementti on sisällössä päällimmäisenä. Elementit voivat siis peittää toisiaan kokonaan tai osittain, jolloin niiden alla oleva materiaali ei välttämättä näy. Voit nostaa elementtiä sisällössä toisten elementtien päälle raahaamalla sen nimen elementtivalikossa ylemmäs.


Tarkasta lisäksi, ettei elementin näkyvyyttä ole estetty piilottamalla sitä. Piilotettujen elementtien nimen edessä oleva silmän päällä on rasti ja silmäkuvake näkyy punaisella. Voit palauttaa elementin takaisin näkyväksi painamalla kuvaketta.