Ilahduta asiakkaitasi ja tarjoa lisäpalvelua näyttämällä Tampereen joukkoliikenteen aikatauluja omien sisältöjesi lomassa!


Voit helposti lisätä sisältöösi automaattisesti päivittyvät Tampereen liikenteen bussiaikataulut omien pysäkkiesi mukaisesti. Bussiaikataulussa näkyy määrittelemäsi pysäkin kautta kulkevat linjat ja niiden kaksi seuraavaa saapumisaikaa pysäkille.


Bussiaikataulu luodaan html-elementin avulla.


Aikatauluelementin perusmuoto

https://lissu.tampere.fi/monitor.php?


Perusosoitteen jälkeen näytettävien pysäkkien tietoja muokataan erilaisten parametrien eli määritteiden avulla. Muokattavia parametreja ovat ensisijainen pysäkki (stop), mahdolliset lisäpysäkit (loop) sekä taululla näytettävät muut tiedot kuten paikan nimi (name), fonttikoko (font_size) sekä rivikorkeus (row_height).


Pysäkki

Määrittele pysäkin numero käyttämällä parametria stop. Pysäkkien numerot löydät esimerkiksi hakemalla Tampereen joukkoliikenteen aikatauluista tai linjakartalta.


Esimerkiksi

https://lissu.tampere.fi/monitor.php?stop=508


Useat pysäkit

Jos haluat näyttää useampia pysäkkejä, määrittele loput pysäkit loop-määritteellä. Erota loop-määrite edellisestä et-merkillä (&). Lisää ensimmäiseksi myös stop-määritteessä käyttämäsi pysäkki uudelleen ja erota eri pysäkkien numerot toisistaan pilkulla.


Huom. Älä lisää listaan välilyöntejä!


Esimerkiksi

https://lissu.tampere.fi/monitor.php?stop=508&loop=508,509,504,505


Paikan nimi

Määrittele paikan nimi parametrilla name. Erota nimimäärite jälleen edellisestä et-merkillä (&). Paikan nimi on itse määrittelemäsi nimi ja se esitetään pysäkin nimen ja numeron yläpuolella vasemmassa yläkulmassa.


Huom. Paikan nimessä ei saa olla ä- tai ö-kirjaimia!


Esimerkiksi

https://lissu.tampere.fi/monitor.php?stop=508&loop=508,509,504,505&name=Paikan_nimi


Fonttikoko

Määrittele fonttikoko parametrilla font_size erottaen edellisestä et-merkillä (&). Koon täytyy olla vähintään 30 ja korkeintaan 50 pikseliä. Näytöillä suositeltava fonttikoko on maksimi eli 50.


Esimerkiksi

https://lissu.tampere.fi/monitor.php?stop=508&loop=508,509,504,505&name=Paikan_nimi&font_size=50


Rivikorkeus

Määrittele halutessasi myös rivikorkeus parametrilla row_height, erottaen edellisestä et-merkillä (&). Rivikorkeuden täytyy olla välillä 20 ja 80. Näytöillä suositeltava rivikorkeus on maksimi eli 80.


Esimerkiksi

https://lissu.tampere.fi/monitor.php?stop=508&loop=508,509,504,505&name=Paikan_nimi&font_size=50&row_height=80
Lisää bussiaikataulut iDiD-sisältöösi seuraavasti:

  1. Luo uusi sisältö, jossa haluat käyttää aikatauluja. Luo tai valitse html-elementti.
  2. Kopioi elementin URL-valikkoon yllä olevien ohjeiden mukaan luomasi osoite.


Muista tallentaa sisältö. Valmis!


Bussiaikataulut ovat saatavissa vain salaamattoman http-yhteyden kautta. Jos olet kirjautuneena iDiD-hallintaan salatulla https-yhteydellä, eivät bussiaikataulut näy silloin selaimessasi. Muuta tarvittaessa selaimesi osoiteriville siinä tapauksessa osoitteen alkuun https:n sijasta http.


Tutustu myös artikkeliin HTML-elementin muokkaus