Ajastinasetukset löytyvät painamalla setting-nappia ja valitsemalla all settings -> general -> timers. 

Käynnistysajan saa asetettua On Timer -valikosta ja sammutusajan Off Timer -valikosta.