Vuodenvaihdelaskuri näyttää retrohenkisenä laskurina, paljonko vuodenvaihteeseen on aikaa. 


Lisää tämä osoite iDiDiin html-elementtinä: 

https://idid.fi/extra/countdown/newyear/


Laskuri on responsiivinen eli sitä voi käyttää miten leveänä tahansa. Tätä laskuria ei voi toistaiseksi muuttaa muotoiluparametreilla.


Huom.! Tämän html-elementin käyttö on sallittu vain iDiD-infonäyttöjärjestelmässä.