Philips D -sarjan näyttöihin voidaan asettaa ajastettu sammutus ja käynnistys seuraavasti: 


1. Paina kaukosäätimestä: Home

2. Valitse näytön asetusvalikosta: Advanced Settings

3. Valitse ajastuksen asettamiseksi: Schedule


Voit nyt asettaa näyttöön 1-7 ajastusohjelmaa ja kullekin ajastusohjelmalle omat käynnistys- ja sammutusajat sekä kuvalähteen, jota käynnistettäessä näytetään. Valitse kuvalähteeksi Custom, kun näyttöä käytetään iDiD-toistinlaitteena. 


Huomaa, että ajastusten asetusikkunassa ei ole erillistä OK/Hyväksy/Tallenna -nappia, vaan muutokset ovat tallessa kun suljet asetusikkunan. 


Ajastuksen asetus on myös kuvattu käyttöohjeessa sivulta 47 alkaen.

http://download.p4c.philips.com/files/3/32bdl4050d_00/32bdl4050d_00_dfu_eng.pdf