Virtaviivaista viestintääsi ja tuo Facebook- ja Twitter-tiliesi sisältö automaattisesti infonäytöillesi tai seuraa tapahtumien avainsanoja Facebook ja Twitter Connectorin avulla.


Aloita Connectorin käyttöönotto osoitteessa http://idid.fi/extra/socialwall/configure/  1. Aloita valitsemalla julkaisun lähteeksi Facebook tai Twitter.


Facebook

Valitse tietolähteeksi Facebook lisäämällä rasti sen nimen eteen.

Määritä Facebook-tunnus, jonka julkaisuja haluat esittää kentässä accounts. Kirjoita tunnus @-alkuisella tunnisteella, esimerkiksi @iDiDdigitalsignage.

Jos haluat näyttää myös julkaisuissa olevat kuvat, valitse show media.

Määritä tekstin maksimipituus merkkeinä kentässä post length.


Twitter

Valitse tietolähteeksi Twitter lisäämällä rasti sen nimen eteen.

Määritä Twitter-tunnus, jonka julkaisuja haluat esittää kentässä accounts. , esimerkiksi @ididcompany.

Jos haluat näyttää yksittäisen tilin sijaan tietyllä aihetunnisteella merkittyjä julkaisuja, kirjoita tunniste kenttään hashtags.

Jos haluat näyttää myös uudelleentweettaukset, valitse show retweets.

Jos haluat näyttää myös julkaisuissa olevat kuvat, valitse show media.

Määritä tekstin maksimipituus merkkeinä kentässä post length.

Huom. Twitterin oma merkkiraja julkaisuissa on 280 merkkiä.

Jos haluat näyttää aihetunnisteet eli hashtagit eri värillä kuin muun tekstin, valitse colored hashtags ja määrittele väri painamalla värikenttää.


  1. Valitse seuraavaksi julkaisujen esitystapa kohdassa display settings.


Grid

Jos haluat esittää julkaisut ruudukkona, valitse display-valikosta vaihtoehto grid.

Määritä ruudukon koko kirjoittamalla haluamasi julkaisujen määrä riviä ja saraketta kohti kentissä rows ja columns.

Muuta halutessasi ruutujen väliin jäävää tilaa pikseleinä kentässä grid gap (px).


List

Jos haluat esittää julkaisut listana, valitse display-valikosta vaihtoehto grid.

Määritä listalla näytettävien julkaisujen määrä kentässä number of posts.

Muuta halutessasi  väliin jäävää tilaa pikseleinä kentässä list gap (px).

Jos kaikki listalla olevat julkaisut eivät mahdu kerralla näytölle, voit vierittää näkymää valitsemalla scroll.

Määritä vieritysaika millisekunteina kentässä scrollTime (ms).


  1. Määrittele julkaisuissa näytettävien kuvien asetukset kohdassa image settings. Mikäli haluat näyttää julkaisuissa olevat kuvat, niille on kunkin julkaisun ruudussa määritelty oma tilansa. Määrittele kuvan näyttötapa image fit -valikon avulla.

Cover

Jos valitset vaihtoehdon cover, julkaisussa olevaa kuvaa rajataan siten, että se peittää koko kuvalle varatun alueen. Tällöin osa kuvasta saattaa rajautua alueen ulkopuolelle eikä sitä näy sisällössä. 

Määrittele, mikä osa kuvasta näkyy elementistä käyttämällä image focal point -valikkoa.Contain

Jos valitset vaihtoehdon contain, kuvaa ei rajata vaan se pienennetään siten, että se sopii kuvalle varattuun tilaan kokonaisuudessaan  1. Valitse seuraavaksi tekstiasetukset kohdassa text settings.


Määritä tekstin sijainti suhteessa kuvaan valikosta text position.

Määritä tekstin väri valikossa text color. Painamalla värikenttää, värivalitsin avautuu ja voit määritellä värin valitsemalla perusvärin, liukusäätimellä tai RGB-koodilla.

Määritä tekstin koko pikseleinä kentässä text size (px).  1. Valitse, haluatko näyttää julkaisun lähteen.

Jos haluat näyttää julkaisun lähteen, valitse post info.

Määrittele lähdetietojen tekstikoko pikseleinä kentässä text size (px).

Määritä tekstin väri valikossa text color. Painamalla värikenttää, värivalitsin avautuu ja voit määritellä värin valitsemalla perusvärin, liukusäätimellä tai RGB-koodilla.

Muuta halutessasi lähteen ikonin (Facebook- tai Twitter-profiilikuva) kokoa pikseleinä kentässä icon size (px).

Muuta halutessasi ikonin ja julkaisutietojen välistä tilaa kentässä icon gap (px).

Valitse lähdetiedot, jotka haluat esittää

  • show handle: Facebook- tai Twitter-käyttäjätunnus
  • show name: käyttäjän nimi
  • show date: julkaisupäivämäärä
  • show icon: Facebook- tai Twitter-profiilikuva

  1. Kopioi lopuksi ruudun alareunassa näkyvä osoite ja liitä se iDiD-hallinnassa sisältösi html-elementin osoitekenttään.


Jos haluat muokata olemassaolevaa someseinää, kopioi ja liitä sen URL-osoite kenttään ja paina import settings from url. Voit muokata haluamiasi asetuksia ja kopioida uusitun osoitteen sisältöösi.Huom.! Tämän html-elementin käyttö on sallittu vain iDiD-infonäyttöjärjestelmässä.


Tutustu myös artikkeleihin iDiD-Instagram Connector ja

Twitter-syöte sisällön ylä- tai alareunaan