Haluttaessa käyttää Aopen DE3250-S toistinlaitetta langattomassa verkossa, tulee siihen asentaa Wlan-moduli antenneineen ja tallettaa laitteelle halutun langattoman verkon nimi (SSID) sekä mahdollinen salasana (Password) 


Wlan-moduli Wlan-moduli on pieni piirikortti, joka kytkeytyy Aopenin emolevyyn liitinkiskon avulla ja kiinnitys varmistetaan ruuvilla. Ruuvi on valmiina emolevyssä. Lukitusruuvireikien vieressä on liitännät kahdelle ulkoiselle antennille, joihin kytketään antennien johdot. 
Asennus 


Avaa Aopen kiertämällä auki jäähdytysrivoitettua kantta kiinni pitävät ruuvit ja nosta kansi paikoiltaan mahdollisimman suoraan ylöspäin. Wlan-modulin paikka on SSD-levyn vieressä emolevyn nurkassa laitteen takapanelin läheisyydessä. Poista takapanelista kaksi kumista peitetulppaa, joiden tilalle antennien kierreosat asennetaan. Kierrä Wlan-modulin lukitusruuvi irti.  


Antennien asennus 


Poista antenneista muovinen suojatulppa ja kierrä auki uloin mutteri sekä lukkoaluslevy. Toinen aluslevy jää laitteen sisäpuolelle takapanelin ja antennin kierteen olan väliin. Antennin kierreosa on hiottu suoraksi yhdestä kohtaa; tämä kohta tulee asettaa takapanelin läpiviennissä olevaa tasaista kohtaa vasten, jotta ulkoista antennia paikalleen kierrettäessä kierreosa ei pyöri mukana.  Aseta lukkoaluslevy takapanelin ja kierreosan mutterin väliin. Kiristä kierreosa tukevasti kiinni takapaneliin. Seuraavaksi nipistä sormin antennijohdot kiinni Wlan-moduliin (ei väliä kumpi menee kumpaan) ennen kuin asetat Wlan-modulin paikalleen liitinkiskoon. Kun johdot ovat tukevasti kiinni, aseta Wlan-moduli paikalleen ja lukitse asennus emolevyssä olleella ruuvilla.