1. Aseta selainnäkymä käynnistymään koneen käynnistyessä

Avaa kaukosäätimellä MENU-valikko ja siirry kohtaan System

Siirry kohtaan Auto Source Switching ja laita asetuksiksi:

  • Auto Source Switching            On
  • Primary Source Recovery      On
  • Primary Source                        HDMI1
  • Secondary Source                    Web Browser

Poistu MENU-valikosta painamalla kaukosäätimestä EXIT.


2. Aseta selaimen avaussivu ja asetukset

Valitse kaukosäätimen SOURCE-painikkeella Web Browser ja sen yläpuolelta Settings

Aseta selaimen asetuksiksi:

  • Refresh Interval  30 min
  • Zoom                     100%
  • Home Page          Custom
  • Custom                 http://idid2.fi/player/

Poistu valikosta painamalla Close.


3. Rekisteröi iDiD-toistin

Sammuta ja uudelleenkäynnistä laite. iDiD-toistimen käynnistyessä tulee näkyviin rekisteröintikoodi. Ilmoita se iDiD-tukeen, puh 010 281 4350