Monessa tuotantoympäristössä seurataan tapaturmattomia päiviä. Tällä html-elementillä voit luoda skaalautuvan laskurin, joka laskee automaattisesti päivät viimeisimmästä tapaturmasta.


Laske tapaturmattomia päiviä automaattisesti lisäämällä sisältöön laskurin sisältävä HTML-elementti.


Tapahtumalaskurin perusosoite


https://extra.idid.fi/date/from/?date=24.12.2015 

 

Muokkaa päivämäärää parametrilla date. Käytä muotoa pp.kk.vvvv.


Laskurin lisääminen sisältöön:


1. Lisää sisältöön html-elementti ja muokkaa sen koko ja sijainti haluamasi mukaan.

2. Kopioi ja liitä muokattu laskuri-URL elementin URL-kenttään.


Itse laskuritietojen lisäksi voit halutessasi muuttaa tekstin ulkonäköä lisäparametrien avulla. Muokattavia parametreja ovat fontin väri (color) sekä fontti (font).

Parametrit lisätään päivämäärän määrittelyn jälkeen, josta ne erotetaan et-merkillä (&).


Esimerkiksi

https://extra.idid.fi/date/from/?date=01.01.2040&color=00AEB3 


Väri

Vaihda numeroiden väriä käyttämällä parametria color. Määrittele väri HEX-koodilla ilman ristikkomerkkiä (#). Esimerkiksi mustan värin HEX-koodi on #000000. Eri värien HEX-koodit löydät esimerkiksi täältä (htmlcolorcodes.com on ulkoinen sivusto, linkki avautuu uuteen välilehteen).


Esimerkiksi

https://extra.idid.fi/date/today/?color=0073e6 


Fontti

Vaihda fonttia käyttämällä parametria font. Voit käyttää kaikkia fontteja, jotka ovat käytössä iDiD-hallinnassa. Kirjoita fontin nimi samalla tavalla kuin se näkyy hallinnan fonttivalikossa.


Esimerkiksi

https://extra.idid.fi/date/today/?font=Fugaz%20One 

Huomaa, että välilyönnit muuttuvat automaattisesti osoiterivillä %20-merkinnäksi. Tällä ei ole vaikutusta elementin toimintaan.

https://extra.idid.fi/date/full/?lang=en&font=Fugaz%20One 


Useiden parametrien yhdistäminen

Voit määrittää elementissä useita parametreja kerralla. Kun määrittelet useita muotoilu- tai tietoasetuksia, erota parametrit toisistaan et-merkillä (&).


Esimerkiksi

https://extra.idid.fi/date/to/?date=20.02.2020&color=1528E4&font=Lobster


Tekstin koko

Elementti on responsiivinen, eli tekstin koko skaalautuu, kun muutat HTML-elementin kokoa.Jos haluat laskea, kuinka kauan aikaa on tulevaan hetkeen, esimerkiksi vuodenvaihteeseen, löydät siihen sopivan tapahtumalaskurin täältä.Huom.! Tämän html-elementin käyttö on sallittu vain iDiD-infonäyttöjärjestelmässä.


Tutustu myös artikkeliin

Uuden elementin lisääminen