Aamulehti on poistanut tämän uutiselementin käyttämän rajapinnan käytöstä, eli uutiset eivät tällä hetkellä näy.

 


Aamulehden uutissyöte on muotoiltu valmiiksi näytöillä käytettäväksi html-elementiksi joko pysty- tai vaakanäytöillä.


Huom. Ottaessasi Aamulehden uutissyötteen käyttöön iDiD-näytöilläsi lähetäthän siitä vapaamuotoisen ilmoituksen sähköpostitse tukeemme osoitteella support@idid.fi.


Uutisten perusosoite
https://aamulehti.idid.fi


Uutiset voidaan esittää joko vaihtuvina uutisina kuten yllä olevassa esimerkissä tai otsikkolistauksena.


Vaihtuvat uutiset:

https://aamulehti.idid.fi/


Otsikkolistaus:

https://aamulehti.idid.fi/list/


Lisäksi voit vaihtaa näytettävien uutisten tai otsikoiden määrää sekä uutisten vaihtoväliä tai otsikkolistan vieritysnopeutta valinnaisten parametrien avulla.


URL-osoitteeseen lisättävinä parametreinä ne ovat seuraavat:

count – näytettävien uutisten määrä

interval– uutisten vaihtoväli tai listan vieritysnopeus


Saat parametrit käyttöön lisäämällä uutissyötteen osoitteen perään ensin ? ja sitten parametri(e)n tiedot &-merkillä eroteltuna. Esimerkiksi

https://aamulehti.idid.fi/?count=10&interval=3


Voit määrittää myös vain toisen parametreistä.


Uutissyötteen lisääminen sisältöön

  1. Lisää sisältöön html-elementti ja muokkaa sen koko ja sijainti haluamasi mukaan.
  2. Kopioi ja liitä syötteen muokattu osoite URL elementin URL-kenttään.
  3. Muista lopuksi tallentaa sisältö.


Valmista!


Huom.! Tämän html-elementin käyttö on sallittu vain iDiD-infonäyttöjärjestelmässä.


Tutustu myös artikkeleihin Uuden elementin lisääminen

ja Html-elementin muokkaus