iDiD-infonäyttöjärjestelmässä näytöillä ja näyttöryhmillä on hierarkia, jonka mukaisesti sisältöä esitetään. Ylempien tasojen sisällöt periytyvät alaspäin myös tasoilta, joihin sinulla ei ole oikeutta, esimerkiksi toimipaikkakohtaisella tasolla näet siis koko organisaatiolle ajastetut sisällöt. Ylemmiltä tasoilta periytyneet sisällöt on merkitty tason nimellä. Luomalla sisältöä hierarkian alempiin osiin voit julkaista materiaalia vain osassa näyttöjä tai jopa yksittäisellä näytöllä.Navigoi eri tasojen välillä käyttämällä hallinnan vasemmassa ylälaidassa olevaa tasovalikkoa. Voit hakea tasoja niiden nimellä valikon yläreunan hakukentässä.
Kun luot malleja, sisältöä tai lataat tiedostoja palvelimelle, ne lisätään aina sille tasolle, jolla olet luonti- tai lataamishetkellä. Voit muokata aineiston tasoa myöhemmin asetuksista. Ylemmille tasoille lisätty aineisto on automaattisesti myös alempien tasojen käytettävissä ja ylimmille tasoille ajastetut sisällöt esitetään myös kaikilla niiden alaisilla tasoilla.


Ylemmiltä tasoilta periytyneet aineistot merkitään luontitason nimellä. Muokataksesi periytyneitä aineistoja sinun on siirryttävä tasolle, jolle aineisto on lisätty. Aineisto voi periytyä myös tasoilta, joihin sinulla ei ole käyttöoikeuksia.


Ylemmältä tasolta periytynyt sisältö


Lue lisää tiedostoista tai

Uuden sisällön luomisesta