Jos organisaatiosi julkaisee useita sisältöjä samalla aikataululla tai odotettavissa on erityisiä kampanja-aikatauluja, voit luoda ajastusmalleja, joiden avulla ajastat uudet sisällöt nopeasti.


Löydät ajastusmallit näkymävalikosta kohdasta Ajastusmallit.


Näkymässä näytetään olemassaolevat ajastusmallit. Kustakin mallista näytetään tason nimi, jolle se on luotu, sekä ajastusmallin nimi. Tason nimeä ei näytetä,  mikäli ajastusmalli on luotu nykyiselle tasollesi.


Voit muokata tai poistaa olemassaolevia malleja painamalla ensin mallin nimeä ja sitten ilmestyvästä valikosta joko Muokkaa tai Poista. Voit poistaa kerralla useita ajastusmalleja valitsemalla poistettavat mallit ja sen jälkeen Poista useita.


Luo uusi ajastusmalli

  1. Aloita painamalla Luo ajastus.


  • Ajastusmalli luodaan nykyiselle tasollesi ja se on käytössä myös kaikilla sen alaisilla tasoilla. Vaihda tasoa tarvittaessa.
  1. Anna ajastusmallille kuvaava nimi kohdassa Nimi.
  2. Valitse ajastusmalliin sopiva päivävalinta.


Yksittäinen päivä

Yksittäinen päivä on nimensä mukaisesti yksittäinen päivä, joita voit lisätä useita. Yksittäinen päivä on hyvä valinta esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kuussa näytettäville sisällöille.

Lisää päiviä painamalla plusmerkkiä (+) ja poista painamalla miinusmerkkiä (-).


Päivämääräväli

Päivämäärävälin määrittämällä ajastusmallin mukaista sisältöä esitetään aloituspäivästä lopetuspäivään. Päivämääräväli on toimiva ajastusmalli esimerkiksi erilaisille kampanjoille.


Viikonpäivät

Määrittämällä viikonpäivät voit sisällyttää tai sulkea pois viikonpäiviä, jolloin sisältöä ei näytetä. Määritä viikonpäivät painamalla ruutua viikonpäivän nimen alla. Sisältöä esitetään viikonpäivinä, joiden nimen alla on rasti.


Aloitus- ja lopetusaika

Päivämäärien ja viikonpäivien lisäksi ajastusmallissa voidaan määritellä valmiiksi myös esityksen kellonajat. Määritä kellonaika kirjoittamalla se kenttiin tai muokkaamalla aikaa nuolipainikkeilla.


Voit määritellä mallissa pelkästään päivämäärät, viikonpäivät tai esitysajat tai niiden yhdistelmän. Uutta sisältöä luodessa voit valita ajastusmallin ja täydentää ajastusasetuksia niiltä osin, joita ajastusmallissa ei ole määritelty.


Tallenna lopuksi ajastusmalli painamalla Tallenna.


Katso ohje videomuodossa:Tutustu myös artikkeleihin Ajastusmallin käyttöönotto sekä

Sisällön muokkaaminen