Hallinnassa on useita erilaisia käyttäjärooleja, joilla on erilaajuiset oikeudet toimia hallinnassa. Roolien tarkoituksena on helpottaa yksittäisen käyttäjän käyttökokemusta ja auttaa pitämään organisaation visuaalinen ilme yhtenäisenä. Kunkin käyttäjän rooli määritellään käyttäjätunnusta luotaessa mutta sitä voidaan tarvittaessa vaihtaa myös myöhemmin. iDiD-tuki suorittaa kaikki muutokset käyttäjärooleihin. Halutessasi muutoksia ota yhteyttä osoitteeseen support@idid.fi ja ilmoita haluamasi muutokset sekä käyttäjätunnukset, joille muutokset tehdään.


Nykyiset roolit


Ylläpitäjä: Käyttäjä voi luoda muita käyttäjätunnuksia ja muokata käyttöoikeuksia. Ylläpitäjä näkee toistimet, mutta ei voi muokata niitä. Lisäksi ylläpitäjällä on kaikki muut mallinluojalle kuuluvat oikeudet.


Mallinluoja: Käyttäjä voi luoda, muokata ja tallentaa sisältömalleja, joiden pohjalta sisältöjä luodaan. Lisäksi mallinluoja voi luoda, muokata ja tallentaa ajastusmalleja, joita käytetään sisältöjen julkaisussa. Näiden lisäksi mallinluoja voi luoda, muokata ja julkaista normaalisti näytöillä esitettäviä sisältöjä.

Taiteilija: Käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä valmiisiin malleihin pohjautuen. Lisäksi taiteilija voi muokata sisällössä olevia lukitsemattomia elementtejä esimerkiksi muuttamalla niiden kokoa, sijaintia tai värejä. Taiteilija ei kuitenkaan voi luoda tai tallentaa uusia malleja.

Julkaisija: Käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä valmiisiin malleihin pohjautuen. Lisäksi julkaisija voi muokata sisällöissä olevia lukitsemattomia elementtejä rajoitetusti organisaation fontteja ja värejä käyttäen. Julkaisija ei voi luoda tai tallentaa uusia malleja.

Päivittäjä: Perustason käyttäjä, joka voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä valmiita malleja sekä ajastusmalleja hyödyntäen. Päivittäjä ei voi muokata malleja, ajastusmalleja eikä malleissa olevia elementtejä.

Valvoja: Käyttäjä voi katsella toistimia, malleja sekä sisältöjä muttei voi muokata niistä mitään.


Roolin lisäksi käyttäjillä voi olla pääsy yhdelle tai useammalle tasolle näyttöhierarkiassa. Voit siirtyä tasojen välillä tasovalikkoa käyttäen. Ylemmille tasoille tehdyt sisällöt ja mallit periytyvät automaattisesti alemmille tasoille.


Lue lisää aiheesta Tasot ja periytyminen