Päikky-infonäytön yhteydessä kotelon sisässä on NFC-lukija, jolle kirjaustägiä näytetään. Lukijassa vilkkuu vihreä valo, jonka vieressä on pieni musta nappi [merkitty kuvassa], jota painamalla lukijan käyttämän lukumoodin voi vaihtaa. Kun RFID-lukija on kytketty toistimeen, voit vaihtaa moodia painamalla napin pohjaan.

  1. Paina nappia pohjassa, kunnes punainen valo alkaa vilkkua.
  2. Vapauta painike, jolloin moodi vaihtuu. 


Punainen valo: USB-HID mode

Vihreä valo: USB-CDC mode

Punainen ja vihreä valo: UART mode


Päikky-käyttöä varten valitse moodiksi USB-HID mode (punainen valo).