Tämä ohje on tarkoitettu Samsung SSSP6-infonäyttöjä varten. SSSP6:n kanssa yhteensopivia tuotteita ovat Samsungin QMN- ja QBN-sarjoihin kuuluvat infonäytöt.


Rajoitukset SSSP6-käyttöjärjestelmässä

YouTube- ja Vimeo-videot eivät toimi Tizen-laitteilla, muut videot toimivat.

Sisällössä voi olla ainoastaan yksi video kerrallaan; samalla näytöllä voi kuitenkin olla useita eri sisältöjä, joissa on video.

Sisällöissä, joissa on videota, voi käyttää siirtymätehosteena vain suoraa leikkausta.

Laitteen ohjelmistoversion tulee olla 1090.5 tai 2081.1

Suosittelemme ulkoista toistintietokonetta.


Aluksi

Asentaaksesi iDiD-toistimen Samsung Tizen -infonäyttöön tarvitset näyttöön sopivan kaukosäätimen. Lisäksi näytön tulee olla verkkoyhteydessä.


 1. Käynnistä näyttö. Mikäli verkkokaapelia ei ole kytketty, aloitusruutu ilmoittaa asiasta. Aloita kytkemällä verkkokaapeli.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

 1. Avaa asetukset painamalla kaukosäätimen MENU-painikkeesta. Aloita tarkistamalla, että näytössä on uusin ohjelmistoversio. Siirry nuolinäppäimillä valikossa alas kohtaan Support ja paina OK tai oikeaa nuolinäppäintä
 2. Siirry kohtaan Contact Samsung ja paina OK.
 3. Ohjelmistoversion (Software Version) tulisi olla 1090.5 tai 2081.1 (viimeiset viisi numeroa, korostettu alla). Mikäli laitteessa on muu ohjelmistoversio, se tulee päivittää ennen asetusten muokkausta ja iDiD-toistimen asentamista. Vanhemmilla versioilla laite ei näytä videoita oikein. 
 4. Tarvittaessa päivitä ohjelmistoversio, jonka saat ladattua iDiD-aineistopankista.Pyydä siihen PIN-koodi iDiD-tuesta.  
  • Lataa ja pura ZIP-tiedosto. Kopioi image-kansio tiedostoineen tyhjälle USB-tikulle. 
  • Suorita päivitys näytön Software Update -toimintoa käyttäen.

Näytön asetukset ja iDiD-toistimen asennus

 1. Siirry nuolinäppäimillä valikossa kohtaan System.
 2. Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Time 
 3. Aseta kenttään NTP Server aikapalvelimen osoitteeksi: time.google.com (tai asiakasorganisaation oma aikapalvelin)
 4. Hyväksy tehty muutos ja palaa valikossa kohtaan System.
 5. Paina kaukosäätimestä OK (nuolinäppäinten keskellä) tai oikeaa nuolinäppäintä ja siirry kohtaan Start Setup ja valitse se painamalla OK.
 6. Anna PIN-koodi (näkyy kuvassa: 0000) ja paina OK.
 7. Valitse kieli ja paina OK.
 8. Valitse näytön suunta (Landscape = vaaka, Portrait = pysty) ja paina OK
 9. Varmista, että Auto Power Off -valikossa on valittu Off ja paina OK.
  • Ruutuun ilmestyy ilmoitus verkkoyhteyden onnistumisesta. Ilmoitus poistuu hetken kuluttua eikä vaadi toimenpiteitä.
 10. Aseta päivämäärä ja aika. Siirry eteenpäin painamalla oikeaa nuolinäppäintä.
 11. Valitse Play via -valikosta URL Launcher.
 12. Kirjoita URL Launcherin osoiteriville laitteen iDiD-sovelluksen osoite https://apt.idid.fi/tizen/SSSP6/  HUOM! Varmista, että osoitteessa on isot ja pienet kirjamet täsmälleen kuten yllä. Osa laitteista asettaa ensimmäisen kirjaimen automaattisesti isoksi ja tällöin osoite ei toimi. Valitse näppäimistöstä lopuksi Done. Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla oikeaa nuolinäppäintä / Next.
 13. Valitse Device Name -valikossa käytettävä näyttö, usein [Signage] Display 1.
 14. Kun toistin on valmis käytettäväksi, ruutuun ilmestyy teksti Complete. Siirry eteenpäin valitsemalla kaukosäätimellä OK.
 15. Paina ilmestyvässä ruudussa uudelleen OK.
 16. Valitse kuvalähteeksi URL Launcher vasemmasta reunasta.

Rekisteröinti

 1. Näyttöön ilmestyy iDiD-rekisteröintikoodi sekä päivämäärä. Ilmoita näytön sijainti iDiD-tukeen tai rekisteröi toistin itse, jos sinulla on tarvittavat oikeudet.
  Asennuksen päätteeksi näyttöön ilmestyy iDiD-toistimen rekisteröintikoodi sekä päivämäärä. Ilmoita koodi iDiD-tukeen tai rekisteröi toistin itse, jos sinulla on tarvittavat oikeudet.
 2. Ilmoita koodi tukeen osoitteessa support.idid.fi, sähköpostitse support@idid.fi tai puhelimitse numeroon 010 281 4350. Ilmoita koodin lisäksi organisaatio, jonka käyttöön näyttö tulee sekä tarkempi sijaintitieto (esimerkiksi aula, 3. kerroksen kahvihuone tms.).iDiD-tuki

Verkossa: http://support.idid.fi

Sähköpostitse: support@idid.fi

Puhelimitse: 010 281 4350