Komento

gedit ~/.config/openbox/autostart


 avaa käynnistystiedoston. Lisäämällä sleep 10 && ennen ~/start & komentoa saa lisättyä käynnistys viivettä 10 sekuntia.Tiedoston sisältö:

#
# These things are run when an Openbox X Session is started.
# You may place a similar script in $HOME/.config/openbox/autostart
# to run user-specific things.
#


# If you want to use GNOME config tools...
#
#if test -x /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gnome-settings-daemon >/dev/null; then
#  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gnome-settings-daemon &
#elif which gnome-settings-daemon >/dev/null 2>&1; then
#  gnome-settings-daemon &
#fi


# If you want to use XFCE config tools...
#
#xfce-mcs-manager &

xset s noblank
xset s off
xset -dpms
~/start &