Wifi (langattoman verkon määrittely)
  1. Aloita yhdistämällä toistinkoneeseen näppäimistö ja hiiri (tai näppäimistö, jossa on touchpad).
  2. Paina ensimmäisenä Ctrl + Shift + 9
  3. Pysäytä iDiD-player painamalla Ctrl + Alt + ja kirjoita avutuvaan terminaaliin ./stop ja paina Enter. Terminaali saattaa aueta toisen ikkunan taakse, jolloin saat sen näkyviin painamalla Alt + Tab.
  4. Kun olet pysäyttänyt iDiD-playerin, klikkaa oikealla hiirenpainikkeella harmaata työpöytää ja valitse Network Manager.
    (Vaihtoehtoisesti saat avattua Network Managerin terminaalikomennolla nm-connection-editor).

5. Paina edit.

6. Valitse Wi-Fi.

7. Muuta kohta Cloned MAC address tilaan "Stable".

8. Paina Save

9. Käynnistä toistin uudelleen kirjoittamalla terminaaliin reboot ja painamalla Enter.