Gläd medarbetarna, kunderna och partnerna i din organisation med en tematillämplig iDiD-mall.


Mallar är tillgängliga för dig under säsongen, varefter vi tar bort dem från systemet.


Bilderna i mallarna ändras beroende på temat, bilderna från mallarna som används till påsk.


1. Logga in på iDiD Manager och navigera i nivåmenyn till den nivån där du vill skapa nytt innehåll på.

2. Gå till innehållsvyn och klicka på Skapa innehåll högst upp på skärmen.

3. Välj innehållsmodellen som passar dina skärmar (t.ex. stående eller liggande), du hittar säsongsmodeller bland vanliga modellerna.

4. Du kan ändra hälsningstexten för innehållet. Du kan också ändra textstorleken och justeringen om det behövs.

5. Om du vill, kan du också ändra bakgrunden med hjälp av Unsplash-elementet. Instruktioner för användning av Unsplash-elementet.

6. När allt är klart, klickar du på den gröna knappen "Spara".


Notera. Mallar är lämpliga för vertikala och horisontella skärmar i FullHD, men inte för LED-skärmar. Om du uppdaterar trappskärmar, var noga med att använda en modell gjord för trappskärmstorlek.