Visa Amica-menyer automatiskt på infoskärmarna – en dag på gången eller för hela veckan.


Menyerna visas via HTML-element.

1. Börja med att skapa en bild i iDiD-hanteringen med de tidsscheman du vill ha. Lägg sedan till ett HTML-element.

2. Till URL-fältet på vänstra sidan av hanteringen, klistra in en av de följande länkarna:


Dagens meny

https://menu.idid.fi/amica/single/?costNumber=0800


Menyn från nuvarande dagen till den sista dagen i veckan:

https://menu.idid.fi/amica/list/?costNumber=0800


Bildspel

Om du vill visa veckans meny en dag i taget som ett bildspel, kan du använda följande länk.

https://menu.idid.fi/amica/slides/?costNumber=0800&interval=10


costNumber i slutet är restaurangens ID. Du kan hitta den på Amica-nätsidan genom att söka efter RSS eller JSON för en viss meny. URL-adressen av RSS eller JSON har en costNumber i slutet. Kopiera ID:t från adressen.


Om du vill visa menyn från ett visst datum till slutet av veckan, lägg till parametern &date=yyyy-mm-dd i slutet av URL:en.


Ändra teckenstorlek

Teckenstorlekarna på menyerna ändras automatiskt med storleken av HTML-elementen, men du kan också ändra storleken på teckensnitten med en parameter. Lägg till parametern "&style=font-xxxs" i slutet av URL:en (exklusive citattecken). Storlekarna varierar från xxxs till xxl, använd bara små bokstäver i storleksparametern.


Obs! Det här HTML-elementet får endast användas i iDiD-hanteringen.