Vill du bara uppvisa menyer på din infoskärm under lunchtiden? Finns det ett kommande evenemang, då orelaterade innehåll bör avbrytas? 


Med prioritetfunktionen kan du ge huvudsaklig uppvisningstillstånd till innehåll, varpå uppvisning av innehåll utan prioritet tillfälligt avbryts. Du kan ställa flera innehåll som prioritetsinnehåll, då alla valda innehåll uppvisas enligt deras inställningar.


Prioritetsläget är aktivt enligt innehållets tidtabell, det vill säg att den passerar andra innehåll endast när den uppvisas enligt sin egen tidtabell. När inget prioritetsinnehåll uppvisas, fungerar alla innehåll enligt sina vanliga tidtabeller. Prioritetsegenskapen är aktiv tills den stängs av.


Aktivera prioritetsläget genom att klicka utropstecknet i innehållets vänstra hörn.blob1478158392004.png  blob1478158399435.png


När prioritetläget aktiveras blir innehållspanelen gul och utropstecknet för prioritet visas på en röd bakgrund. Du kan inaktivera prioritetsläget genom att klicka på utropstecknet igen.


Du kan ställa in prioritetläget redan när du skapar innehållet genom att välja Hög i prioritetmenyn. På detta sätt visas innehållet du skapar utan andra innehåll så snart den schemalagda visningstiden börjar.