Vad är en spelare?


En spelare är programvara installerad på spelar-PC:n. Den hämtar innehållet från servern, sparar innehållet på spelar-PC:ns hårddisk och rapporterar PC:ns status till servern. Eftersom innehållet sparas på lokala PC:n visas den även om anslutningen tillfälligt förloras.


Spelare i hanteringen 


När du vill granska spelar-PC:ns anslutningar, välj Spelare i Visa-menyn till vänster. Du kan se alla spelare som är registrerade på nuvarande nivå eller vilken som helst nivå under den. Spelarprogramvaran installeras på en spelar-PC som ansluter till en digital skyltskärm och visar innehållet på den. I allmänhet finns det en spelare per skärm, men en spelare kan kontrollera flera skärmar som visar identiskt innehåll.


Grundläggande information och sökning 


Du kan definiera antalet nivåer vars spelare du vill visa med hjälp av åtgärden Begränsa sökvidden. Så här kan du begränsa antalet nivåer som visas. Ställ in sökvidden till 1 om du bara vill se spelarna på nuvarande nivå.


Du kan söka efter spelare genom att skriva spelarens namn i sökfältet ovanför raderna.Varje spelare visas på en separat rad som innehåller följande information:

  • Status: En enkel indikator för spelarens online/offline -status.
  • Senast sedd: Hur länge sedan har spelaren senast kontaktat servern. Användbar i fall en spelare är offline.
  • Nivå: Namnet på nivån spelaren var registrerad på.
  • Namn: Spelarens namn.
  • Tidsfel (s): Tidsskillnaden mellan spelaren och servern i sekunder. En stor skillnad kan innebära svårigheter till exempel i innehållsscheman.


Anslutning till servern 


Spelaren kontaktar servern automatiskt flera gånger i minuten för att uppdatera innehållet om det har ändrats. Spelarpanelen visar senaste gången spelaren har kontaktat servern, vilket du kan kontrollera för att bekräfta att dina spelare fungerar som de borde. Du kan granska den aktuella situationen genom att uppdatera sidan med webbläsarens uppdateringsknapp eller genom att trycka på F5 på tangentbordet. Spelaren borde vanligtvis synas inom några minuter. Om det tar längre än det här kan det vara problem med anslutningen. I så fall, försök uppdatera innehållet för att se om det uppdateras normalt på skärmen. Om problemet kvarstår, kontakta vår tekniska support på support.idid.fi eller maila oss på support@idid.fi.