När du loggar in på iDiD-hanteringen ser du först den nivån ditt konto skapades på. Det första som visas av nivån är hemvyn, som visar alla senaste ändringarna och inloggningarna på nuvarande nivån och alla nivåer under den.Nivåer


I nivåmenyn kan du granska skärmhierarkin inom dina användarrättigheter. Lägre nivåer ärver automatiskt innehåll från högre nivåer. Du kan ändra nivån på nivåmenyn längst upp till vänster.


Användarroller


IDiD-hanteringen har flera olika användarroller. Mallskapare har de mest omfattande användarrättigheterna och de kan designa nya mallar genom att lägga till, redigera och ta bort element som används i publicerat innehåll. Användartypen kontroller tillåter användaren att se spelare och innehåll i editorn utan att redigera någon av dem. De vanligaste användarrättigheterna tillåter uppdaterare, utgivare och artister att redigera vissa funktioner i innehåll eller mallar. Alla dessa roller kan schemalägga och publicera nytt innehåll.


Widgets


Beroende på nivån kan det finnas upp till tre olika åtgärdsknappar ovanför innehållet. Med widgets kan du ställa in en tillfällig nödsituationsskärm, aktivera pekskärmsfunktionen eller lägga till en klocka i övre hörnet av skärmen. Åtgärdsknapparna finns kanske inte på alla nivåer.


Spelare


En spelare är en applikation som är installerad på en spelar-PC som uppdaterar och uppvisar planerat innehåll för skärmarna. En spelar-PC kan vara en extern enhet eller en PC inbäddad i skärmen. Med spelarmenyn kan du kontrollera att spelarna är anslutna till Internet. Om anslutningen avbryts, kommer uppdateringar och nytt innehåll inte vara tillgängliga för spelaren, men befintligt material visas från spelar-PC:ns minne. HTML-element kan inte visas på bildskärmen utan anslutning till internet.


Mallar


Mallar används för att designa element som bakgrundsfärg, storleken och placeringen av bilder och text och om vissa element, till exempel videor, inkluderas i det publicerade innehållet. Mallar används som modell utan schema, och nytt innehåll som visas på bildskärmen baseras på dem. Det kan finnas flera innehåll med olika bilder eller text som baseras på samma mall.


Innehåll


Innehåll är den mest centrala delen av digitala skyltar och hantering. Ett innehåll är en schemalagd vy som visas på digitala skyltar. En infoskärm visar vanligtvis flera innehåll som kan köras på olika scheman, och de innehåller olika material som HTML-element, text och bilder.


Filer


Filer kan vara dokument, bilder eller videor som kan uppvisas i innehållet. Filerna som ska användas laddas upp på servern, varefter de kan användas i iDiD-hanteringen. En fil kan användas i flera innehåll samtidigt.


Teleport


Du kan navigera nivåhierarkin med hjälp av nivåmenyn. Om du har två parallella nivåer under din förvaltning men inte deras högre nivå, (till exempel två kontor i olika grenar av organisationen men ingen tillgång till organisationens huvudnivå) kan du navigera nivåerna med en så kallad teleportmeny.


Språk


Varje användare har ett standardspråk i systemet, men de kan ändra språket med hjälp av språkmenyn i hemvyn. Det valda språket sparas även om du loggar ut mellan sessioner.


Logga in och ut


Logga ut av hanteringen med knappen högst upp till höger efter varje session.