När du ser på innehållsvyn kan det finnas upp till tre tillgängliga widgets: klocka, pekskärm och nödsituation. Det finns kanske inga widgets på nivåerna du hanterar.


Klocka

Med klock-widgeten kan du aktivera klockan som visas i det övre högra hörnet av varje innehåll. Beroende på inställningarna av nivån kan klockan vara i ett digitalt format eller en traditionell rund urtavla.

 1. För att aktivera klockan, tryck på klock-widgeten.
 2. Välj Ja eller Ärv i menyn Aktiverad.
  • Om du väljer Ärv aktiveras klockan också på alla nivåer under den nuvarande.
 3. Tryck slutligen på Spara.


Du kan inaktivera klockan genom att trycka på klock-widgeten och välja Nej i menyn Aktiverad.


Pekskärm

Pekskärmsknappen aktiverar pekskärmsfunktionen. För att använda pekskärmfunktionen i iDiD måste skärmen vara utrustad med pekskärmskapacitet.

 1. För att aktivera pekskärmsfunktionen, klicka på pekskärmswidgeten.
 2. Välj Ja eller Ärv i menyn Aktiverad.
  • Om du väljer Ärv blir pekskärmsfunktionen också aktiverad på alla nivåer under den nuvarande.
 3. Skriv eller klistra in den nätsidans adress du vill visa på skärmen i URL-fältet. Ange därefter inaktivitetstiden i sekunder, varpå skärmen går tillbaka till att visa vanligt innehåll.
 4. Tryck slutligen på Spara.

Om skärmen inte är utrustad med pekskärmskapacitet, påverkar aktiveringen av pekskärmsfunktionen inte innehållspresentationen.


Inaktivera funktionen genom att växla Aktiverad till Nej.

Widgeten är grön när funktionen är aktiverad.


Nödsituation

Nödsituationsfunktionen är för snabb kommunikation, t.ex. vid nödfall. När nödsituationen är på, kommer allt schemalagt innehåll på nuvarande nivå och alla under den att stoppas, och texten som du skriver uppdateras på en röd bakgrund i närapå realtid. Det finns en kort fördröjning i uppdateringen av nödsituationen på skärmen, så vid en oavsiktlig aktivering finns det tid att stänga nödsituationen innan den visas på skärmarna.


För att aktivera nödsituationen, tryck på knappen Nödsituation. En skärm öppnas med ett fält för ditt nödmeddelande. Skriv ditt meddelande och tryck på Slå nödsituationen PÅ ovanför fältet.

    Notera. När nödsituationen är aktiverad kan du inte använda andra funktioner i hanteringen. På så sätt kan nödsituationen inte lämnas på av misstag.Avaktivera nödsituationen genom att trycka på Slå nödsituationen PÅ ovanför textfältet.