I iDiD-hanteringen är skärmarna och grupperna av skärmar organiserade i en hierarki som kontrollerar hur och var innehållet visas. Innehåll högre i hierarkin ärvs ned till de lägre grenarna i hierarkin, även från nivåer som du inte har tillgång till. Till exempel, i en särskild branch av din organisation ser du innehållet som är schemalagt för hela organisationen. Innehåll som ärvs från högre upp nämns efter högre nivån. Genom att skapa innehåll lägre ner i hierarkin kan du kontrollera var innehållet visas, oavsett om det är en grupp av skärmar eller en enda skärm.


Navigera mellan nivåer med nivåmenyn längst upp till vänster. Du kan också söka efter en nivå med namnet av nivån.


När du skapar en mall, innehåll eller laddar upp en fil på servern, läggs de alltid till på den nivån du befinner dig på. Du kan ändra nivån senare med inställningarna. Material som läggs till på högre nivåer är automatiskt tillgängligt för de lägre nivåerna, och innehåll schemalagt på högre nivåer visas också på alla nivåerna under den.


Material som är ärvt från en högre nivå märks med högre nivåns namn. För att redigera ärvt material måste du navigera till den nivån som materialet är på. Material kan också ärvas från en nivå som du inte har tillgång till.

Innehåll ärvt från en högre nivå.