Som namnet antyder, innehåller textelement text. Som innehållsredigerare kan du redigera textens storlek och justering.


För att redigera texten aktiverar du elementet genom att trycka på det i innehållet eller dess namn i elementmenyn. När det aktiveras visas blå gränser för elementet. Dubbelklicka på texten för att börja redigera den. Skriv in eller kopiera och klistra in texten. Elementet använder endast teckensnitt och stilar definierat för det, vilket innebär att enskilda ord i texten inte kan vara fetstil eller kursiverade.

Du kan redigera textelementets namn, som bara syns i hanteringen, i fältet Diabildens namn. Det är nyttigt att ge textelementen unika namn för att skilja mellan dem, speciellt om du har flera textelement i ett innehåll, till exempel en titel och brödtext.

Du kan också redigera textens storlek och justering. Observera att fontstorleken på en infoskärm kan vara betydligt större än i vanliga dokument som läses på en datorskärm eller ett A4-papper, eftersom visningsavståndet med digital skyltning är mycket större.

  • Observera också att om textens storlek överstiger elementets storlek, visas texten utanför gränserna inte. Förminska din fontstorlek så att ditt meddelande passar in i elementet.

Du kan också ändra textens mellanrum. Som standard är bokstavsavståndet 0 och fältet är tomt. Genom att öka värdet kan du göra mellanslag mellan bokstäverna större. Använd negativa värden (med minustecken) för att förminska mellanrummet mellan bokstäverna. I exemplet nedan använder texten i mitten standardbokstavsavstånd (0). Den första raden har ett bokstavsavstånd på 10 och den sista raden har värdet -10. Du kan också använda decimaltal: utnyttja då en period som decimaltecken–till exempel 3.2.

När du är redo att redigera, tryck på det gråa området utanför innehållet och börja redigera andra element eller spara innehållet genom att trycka på kryssrutan på den gröna bakgrunden.


Läs mer om Skapa nytt innehåll och

Arrangera och göm element