Som en innehållsredigerare kan du ändra bilden i bildelementet och ladda upp nya bilder i systemet. Bildens storlek och plats har fördefinierats i mallen du använder. En ny bild skalas för att passa elementet.


Aktivera elementet genom att trycka på bilden i innehållet eller elementets namn i elementmenyn.

Ändra bilden genom att rulla ner elementmenyn och trycka på Byt bilden under Elementinställningar.

Välj en bild i mediebiblioteket. Om bilden du väljer har en annan storlek eller har ett annat bildformat än bildelementet, kommer det att automatiskt anpassas i elementet.Du kan redigera bildlayouten med hjälp av menyn Bildens placering. Standardvärdet är Passa in, vilket innebär att bilden inte beskärs och den ändras istället så att den passar elementet. Området som inte täcks av bilden är transparent, och allt material under det, som en bakgrundsbild, visas normalt.

I menyn Bildens position kan du flytta bilden inom innehållet, till exempel till toppen eller botten.


Välj alternativet Fyll & begränsa om du vill att bilden förstoras så att den täcker hela elementområdet. Detta betyder att delar av bilden kan beskäras, och de kommer inte att synas i innehållet. Du kan definiera den delen av bilden som visas i elementet med hjälp av menyn Bildens position.


Du kan ändra bildens namn under Namn. Namnet används endast i redigeraren för att skilja mellan element och visas inte utanför innehållsredigeraren.


Ändra bildformat under Bildformat. Det mest populära bildformatet är JPG. Välj PNG till exempel när du lägger till logor i innehållet eller andra bilder med en transparent bakgrund.


Tryck på gråa området utanför innehållet när du har valt bilden. Börja sedan redigera andra element eller spara innehållet genom att trycka på kryssrutan på den gröna bakgrunden.


Läs mer om Filer och

Arrangera och göm element