Som innehållsredigerare kan du ändra videon i videoelementet och ladda upp nya videor i systemet. Elementets storlek och plats har fördefinierats i den mallen du använder. Du kan använda nästan alla av de vanligaste videoformat, eftersom de automatiskt konverteras till rätt format på servern.


Aktivera elementet genom att trycka på videon i innehållet eller elementets namn i elementmenyn.

Ändra videon genom att rulla ner redigeringsmenyn och tryck på Ändra videon.

Välj en video i mediebiblioteket. Om videon du väljer är en annan storlek eller har ett annat bildformat än videoelementet, kommer videon att automatiskt monteras i elementet. Videon beskärs inte, utan den förminskas för att passa elementet. Alla delar av elementet som inte omfattas av videon visas i svart.


Du kan ändra videoelementets namn under Namn. Namnet används endast i hanteringen för att skilja mellan element, och visas inte utanför hanteringen.

Du kan förhandsgranska hela videon genom att trycka på uppspelningsknappen, som visas i det nedre vänstra hörnet av elementet.


Om videon och bildskärmskonfigurationen tillåter att spela ljud, kan du ändra volymen under Volymen.


Tryck på det gråa området utanför innehållet när du har valt videon. Börja sedan redigera andra element, eller spara innehållet genom att trycka på kryssrutan på den gröna bakgrunden.


Läs mer om Filer och

Arrangera och göm element