Schemalagt innehåll består av olika material, såsom bilder och rektanglar. Dessa material kallas element. En mall innehåller element vars storlek och plats i mallen är fördefinierad, och vars material (som den verkliga texten) kan ändras enligt användarens behov. När du använder innehållsredigeraren visas elementen som används i innehållet, såväl som deras synlighet, i elementmenyn till vänster.Ordningen av elementen i innehållet, till exempel text, bild eller bakgrundsfärg, är betydelsefullt. Elementet först i listan visas högst i innehållet. Du kan omordna elementen i innehållet eller dölja dem som du inte vill visa.


Ändra ordningen av elementen med symbolen genom att dra den upp eller ner på listan. Om elementet du flyttar delar sin plats med ett annat element, kan det täcka det nedre elementet delvis eller helt, beroende på elementens respektive placeringar i innehållet.


Om mallen du använder innehåller element som du inte vill visa i det innehållet du redigerar, (t.ex. en logotyp eller ett textelement) kan du dölja dem. Dölj ett element genom att trycka på ögonikonen efter elementets namn. Ikonen visas i rött när elementet är dolt. Du kan göra elementet synligt igen när som helst genom att trycka på ögonikonen igen.Läs mer om Skapa nytt innehåll och 

Redigera innehåll