När du vill visa eller ladda upp bilder, videor och annat material på servern, börja genom att trycka på Filer i menyn Visa.Först visas den totala diskanvändningen av nuvarande nivån och alla nivåerna under den. Dessutom anges diskanvändningen på de lägre nivåerna. Du kan flytta till nivåerna direkt genom att trycka på deras namn.


Sortera filer 

Som standard visas alla filer på nuvarande nivån så att den senaste uppladdningen är den första panelen till vänster. Du kan visa bara bilderna eller bara videorna genom att välja dem i menyn Visa. Dessutom kan du sortera filerna efter uppladdningsdatum, filnamn, filstorlek eller filtyp genom att välja kriteriet i menyn Sortera.

 • Uppladdad: Efter uppladdningsdatum, från senast till äldst.
 • Namn: Efter filnamn i alfabetisk ordning.
 • Typ: Enligt filtyp i alfabetisk ordning av formatnamnet.
 • Storlek: Enligt filstorlek, från den största till den minsta.

De uppladdade filerna visas nedan som miniatyrbilder.


Ladda upp filer till mediebiblioteket

Filerna du laddar upp läggs till i mediebiblioteket som låter dig använda dem i dina innehåll. Bläddra och lägg till filer i biblioteket via filvyn.

 1. Ladda upp filer genom att trycka på Uppladdning.
 2. Välj filerna du vill ladda upp.
  • Du kan välja flera filer på en PC genom att hålla ned Ctrl-tangenten.
 3. Tryck på Öppna.


Alternativt kan du ladda upp filer när som helst genom att dra filen/filerna i hanteringen.

Filen laddas upp på servern och visas i fillistan (enligt sorteringskriteriet).


Stödda filtyper

Bilder

iDiD stöder ett stort antal bildformat. De mest använda är JPG och PNG.


Videor

Videor som du laddar upp konverteras till rätt format på servern, och antalet stödda videoformat är stort. Den vanligaste formatet är MP4.


Dokument

iDiD stöder olika dokumenttyper, inklusive PDF och PPT. Vi rekommenderar PDF, men systemet stöder också t.ex. DOC och XLS med eventuella formatering- och fontförändringar.


Största rekommenderade filstorleken

Det finns ingen gräns för största filen som man kan ladda upp på servern i iDiD-handlingen. Med bildfiler rekommenderar vi dock en filstorlek på max. en megabyte (MB). Det lönar sig även att spara och komprimera videofiler så att kvaliteten hålls hög utan onödigt stora filstorlekar.


Filstorleken påverkar laddningen av innehåll på skärmen. En överflödig mängd av stora filer kan också sakta ner hanteringen.


Redigera filer

Du kan redigera filens namn och dennas nivå. Gör filändringar som foto- eller videoredigering innan du laddar upp filen på iDiD-servern.


 1. Välj filen du vill redigera.
 2. Tryck på Redigera längst upp på skärmen.
 3. Redigera filen:
  • Välj nivån du vill flytta filen till.
  • Ändra filnamnet.
 4. Tryck slutligen på Spara.

Ta bort filer 

Du kan ta bort filer från servern som inte längre används i innehåll.

 1. Välj filen du vill ta bort. Blå ramar och skuggning visas på de valda filerna.
 2. Tryck på Ta bort eller Ta bort alla.
 3. Bekräfta genom att trycka på OK.

Ersätt filer

Om du vill lägga till en ny logo, ett erbjudande eller en prislista i flera innehåll i iDiD-hanteringen, använd funktionen Ersätt filer. Följ dessa instruktioner för att ersätta filer.


 1. Gå till fliken Filer.
 2. Välj filen som du vill ersätta.
 3. Välj Ersätt i fältet som dyker upp.
 4. Välj ersättningsfilen.
 5. Filen har nu ersatts i alla innehåll som innehöll den gamla filen.