Skapa innehåll

 1. Börja skapa nytt innehåll i innehållsvyn genom att trycka på Skapa innehåll längst upp i vänstra hörnet.
 2. Välj först mallen för innehållet beroende på vilken typ av element och layout du behöver.
  • Du kan konfigurera uppvisningsinställningarna, t.ex. övergången och tidtabellen.

Schemalägg innehåll

 1. Överst på inställningarna är nivån. Nytt innehåll skapas alltid på nuvarande nivån. Om du vill ändra nivån, navigera till nivån som du vill ha innehållet på med hjälp av nivåmenyn.
 2. Du kan namnge innehållet du skapar under Namn. Namnet används endast i hanteringen för att skilja mellan innehåll och visas aldrig på infoskärmarna.
 3. Välj övergången. Övergång är det sättet på vilket innehållet du skapar kommer på skärmen. Varje nivå har sin standardövergång som används om du inte ändrar övergången i menyn.
 4. Ange hur länge innehållet visas per omgång under Varaktighet. Ställ in varaktigheten genom att skriva den i fältet i formatet HH:MM:SS.
 5. Om du vill att ditt nya innehåll ska uppvisas utan något annat innehåll, välj Hög i prioritetmenyn. Läs mer om prioritetfunktionen här.
 6. Om ditt konto har scheman som du vill att ditt innehåll ska visas enligt, välj schemat under Tidsschema-menyn. Välj annars schemat enligt stegen 7 till 9.
 7. Välj startdatumet och slutdatumet genom att skriva dem i fälten. Du kan också ändra datumen med piltangenterna eller kalendern. Öppna kalendern genom att trycka på pilen i den högra änden av datumfältet. Du kan tömma datuminställningen genom att trycka på korset efter datumet.
 8. Välj veckodagar. Som standard visas innehållet varje dag i veckan. Ta bort dagarna som du inte vill visa innehållet på genom att trycka på bocken under dagens namn.
 9. Ange slutligen tidsintervallet för innehållet. Definiera tiden genom att skriva den i fälten Starttid och Sluttid. Du kan också ändra tiden med hjälp av piltangenterna.
 10. Slutligen, tryck på knappen Spara, som tar dig till innehållsredigeringen.

Redigera innehåll

Efter att du har konfigurerat uppvisningsinställningarna, kan du redigera innehållet i innehållsredigeraren.I verktygsfältet visas alla element i innehållet under Elementen. Elementet högst på listan är högst i innehållet och den lägsta på listan finns längst ner i innehållet. Elementen på toppen kan delvis täcka materialet i de nedre elementen.


Du kan ändra elementens ordning genom att dra dem via  ikonen och dölja element från innehållet genom att trycka på ögonikonen  . Läs mer om att arrangera och gömma element här.


Under Zoom kan du zooma in och ut ur innehållet för att underlätta arbetet. Zoomning påverkar inte storleken av innehållet på skärmen, utan används endast i hanteringen som ett verktyg. Gå tillbaka till normal zoomnivå genom att trycka på Återställ.


Du kan redigera följande element i innehållet:

 • Text
 • Bild
 • HTML
 • Video

Spara slutlige innehållet genom att trycka på bocken på den gröna bakgrunden.


Du kan när som helst avbryta utan att spara genom att trycka på korset på den röda bakgrunden.