Allt innehåll som visas på skärmarna baseras på mallar som definierar elementens placering och storlek i innehållet.


Börja med att gå till Mallar i iDiD-menyn.


  1. Börja skapa en ny mall genom att trycka på Skapa mall.

En ny mall innehåller inga element, så du kan lägga till de elementen du önskar och redigera deras egenskaper.


Lägg till och redigera de elementen du vill ha. Läs mer om att Skapa element här.

Slutligen, spara mallen genom att trycka på gröna bocken i vänstra hörnet,


eller avbryt redigeringen utan att spara genom att trycka på korset på den röda bakgrunden.


Den nya mallen visas på den aktuella nivån till vänster under den rätta upplösningen, och den är omedelbart tillgänglig för alla mallskapare och utgivare av nivån.


Läs mer om Lägg till ett nytt element och

Arrangera och dölj element