Du kan redigera existerande innehåll och schemalägga dem igen.


Redigera tidtabeller

Du kan redigera innehållets uppvisningsinställningar på två sätt.

 • Klicka på datumen under innehållet.

 • Klicka på innehållet och välj Inställningar i menyn som dyker upp.

Du kommer fram till uppvisningsinställningarna, som är likadana när man skapar nytt innehåll.

 1. Överst på inställningarna är nivån. Nytt innehåll skapas alltid på nuvarande nivån. Om du vill ändra nivån, navigera till nivån som du vill ha innehållet på med hjälp av nivåmenyn.
 2. Du kan namnge innehållet du skapar under Namn. Namnet används endast i hanteringen för att skilja mellan innehåll och visas aldrig på infoskärmarna.
 3. Välj övergången. Övergång är det sättet på vilket innehållet du skapar kommer på skärmen. Varje nivå har sin standardövergång som används om du inte ändrar övergången i menyn.
 4. Ange hur länge innehållet visas per omgång under Varaktighet. Ställ in varaktigheten genom att skriva den i fältet i formatet HH:MM:SS.
 5. Om du vill att ditt nya innehåll ska uppvisas utan något annat innehåll, välj Hög i prioritetmenyn. Läs mer om prioritetfunktionen här.
 6. Om ditt konto har scheman som du vill att ditt innehåll ska visas enligt, välj schemat under Tidsschema-menyn. Välj annars schemat enligt stegen 7 till 9.
 7. Välj startdatumet och slutdatumet genom att skriva dem i fälten. Du kan också ändra datumen med piltangenterna eller kalendern. Öppna kalendern genom att trycka på pilen i den högra änden av datumfältet. Du kan tömma datuminställningen genom att trycka på korset efter datumet.
  • Om du vill att innehållet automatiskt tas bort efter uppvisningstiden, välj Ta bort efter slutdatumet. Notera att det finns en fördröjning: innehållet tas bort två dagar efter att uppvisningstiden har slutat.
 8. Välj veckodagar. Som standard visas innehållet varje dag i veckan. Ta bort dagarna som du inte vill visa innehållet på genom att trycka på bocken under dagens namn.
 9. Ange slutligen tidsintervallet för innehållet. Definiera tiden genom att skriva den i fälten Starttid och Sluttid. Du kan också ändra tiden med hjälp av piltangenterna.
 10.  Slutligen, spara inställningarna och gå till innehållsredigeraren genom att trycka på Spara.


Redigera innehåll

Du kan redigera innehåll på två sätt.

 • Dubbelklicka innehållet
 • Klicka innehållet en gång och klicka Redigera i menyn som dyker upp.


Du kan redigera följande element i innehållet:


 • Text
 • Bild
 • HTML
 • Video


Spara slutlige innehållet genom att trycka på bocken på den gröna bakgrunden.


Du kan när som helst avbryta utan att spara genom att trycka på korset på den röda bakgrunden.


Läs mera om Skapa nytt innehåll