Innehållet visas på skärmarna i den ordningen som ses i hanteringen, rad för rad från vänster till höger.Skärmarna mår visa alternerande innehåll som har ärvts från olika nivåer enligt deras ordning i hanteringen. Du kan ändra ordern som du önskar.


  1. Börja med att trycka på Arrangera.
  2. Dra innehållen dit du vill.
  3. Kom slutligen ihåg att avsluta arrangeringen genom att trycka på Avsluta arrangering.


Läs mer om ämnen Förhandsvisa innehåll

och Nivåer och hierarkiskt arv