Med förhandsvisningsverktyget kan du se det aktuella schemalagda innehållet i sin visningsordning i din webbläsare.

  1. Börja förhandsvisa i innehållsvyn genom att trycka på Förhandsvisning över innehållen.

Ett litet förhandsvisningsfönster öppnas i nedre högra hörnet.

Du kan öppna förhandsvisningen i ett nytt fönster genom att trycka på pil-ikonen i det övre högra hörnet av förhandsvisningsfönstret.

    Obs. Olika popup-blockerare kan förhindra att förhandsvisningen öppnas i ett nytt fönster. Om förhandsvisningen inte öppnas, stäng av din popup-blockerare tillfälligt och försök igen.


Stäng förhandsvisningen genom att trycka på korset längst upp till vänster i den lilla förhandsvisningen, eller genom att stänga det nya förhandsgranskningsfönstret.Läs mer om ämnet Arrangera innehåll