Med förhandsvisningsverktyget kan du se det aktuella schemalagda innehållet i sin visningsordning i din webbläsare.

  1. Börja förhandsvisa i innehållsvyn genom att trycka på Förhandsvisning över innehållen.

Ett litet förhandsvisningsfönster öppnas i nedre högra hörnet.

Du kan öppna förhandsvisningen i ett nytt fönster genom att trycka på pil-ikonen i det övre högra hörnet av förhandsvisningsfönstret.

    Obs. Olika popup-blockerare kan förhindra att förhandsvisningen öppnas i ett nytt fönster. Om förhandsvisningen inte öppnas, stäng av din popup-blockerare tillfälligt och försök igen.


Stäng förhandsvisningen genom att trycka på korset längst upp till vänster i den lilla förhandsvisningen, eller genom att stänga det nya förhandsgranskningsfönstret.


Byt mellan bilder i förhandsvisningsläget


Det är möjligt att flytta sig mellan diabilder i förhandsvisningsläget. Använd följande tangentkombinationerna:


  • alt + vänster- och högerpiltangent = växla mellan föregående och följande diabild
  • alt + nummertangent = flytta dig till motsvarande diabild
  • alt + 0 = återgå till bildspel.

Du måste dessutom hålla ned skifttangenten i beröringsläget. Det normala bildspelet fortsätter efter den inställda tiden.Läs mer om ämnet Arrangera innehåll