Nuvarande roller


1. Mallskapare: Användaren kan skapa, redigera och spara bildmallar, som diabilderna bygger på. Dessutom har en mallskapare förmågan att skapa, redigera och spara tidtabellsmallar som används i diabildspublicering. Användaren kan också skapa, redigera och publicera bilder som visas på skärmarna normalt.

2. Artist: Användaren kan skapa, redigera och publicera diabilder som bygger på existerande mallar. De kan också redigera olåsta element i diabilder genom att ändra storlek, plats eller färg. Artisten kan emellertid inte skapa och spara nya mallar.

3. Utgivaren: Användaren kan skapa, redigera och publicera bilder som bygger på existerande mallar. Användaren har dessutom en begränsad rätt att redigera olåsta element genom att använda organisationens färger och fonter.

4. Uppdaterare: Vanlig användare; De kan skapa, redigera och publicera bilder med hjälp av mallar och tidtabellsmallar. Uppdateraren kan inte redigera mallar, tidtabellsmallar eller element i diabilder.

5. Kontroller: Användaren kan se spelare, mallar och diabilder, men kan inte redigera dem.


Förutom roller kan användarna ha tillgång till en eller flera nivåer i skärmhierarkin. Du kan navigera mellan nivåerna genom att använda nivåmenyn. Diabilder och mallar som har skapats på högre nivåer ärvs automatiskt till de lägre nivåerna.


Läs mer om Nivåer och hierarkiskt arv