Du kan förbättra ditt iDiD-kontos säkerhet genom att lägga till tvåfaktorsautentisering till inloggningen. När du använder tvåfaktorsautentisering kräver inloggningen ditt användarnamn, lösenord och en föränderlig autentiseringskod, vilket gör det svårare för andra att få tillgång till ditt konto. För att konfigurera och använda tvåfaktorsautentisering behöver du en smart enhet, t.ex. en smartmobil.


Så här ställer du in tvåfaktorsautentisering:

  1. Logga in på iDiD.
  2. Gå till inställningarna genom att trycka på kugghjulet i hemvyn.
  3. Under Tvåfaktorsautentisering välj Inställningar.
  4. Om du inte redan har en, installera ett av programmen som visas under QR-koden på din smarta enhet.
  5. Skanna QR-koden med programmet.
  6. Mata in den sexsiffriga koden som visas i programmet och tryck på Aktivera.


Autentiseringskoden visas i programmet i 30 sekunder. Tidsfönstret för att skicka in koden sträcker sig över tre koder, så att även om koden ändras mitt i ditt inloggningsförsök kan du fortfarande logga in normalt.


I fortsättningen frågas autentiseringskoden varje gång du loggar in. Koden hittar du i programmet på din smartmobil.


Om du inte kan använda autentiseringskoden (t.ex. om du förlorar din smarta enhet), kontakta vår support via ett snabbmeddelande eller genom att maila support@idid.fi.