Genom att klona innehåll kan du skapa en identisk kopia av originalinnehållet inklusive dess tidtabell och övergångsinställningar. Att använda kloner är praktisk när du vill visa samma innehåll flera gånger under en cykel.


  1. Börja med att välja det innehållet du vill klona och trycka på det en gång.
  2. Välj Klona i menyn som visas högst upp.


Klonen visas sist på innehållslistan. Du kan omarrangera och redigera, schemalägga eller stacka klonerna fritt utan att påverka originalinnehållet.


Läs mer om Redigera innehåll och

Arrangera innehåll