Genom att stacka innehåll kan du kontrollera och ändra inställningarna för flera innehåll samtidigt, vilket är användbart om du har innehåll som regelbundet visas tillsammans.

 • Obs. När du stackar innehåll får de samma tidtabell som det först valda innehållet. Namnet, varaktigheten och innehållet förandras inte.

Skapa en stack

 1. Tryck på innehållen du vill stacka.
 2. Välj Stacka i menyn som visas högst upp.

Innehållet som du stackar kommer att ha samma inställningar. Stackinställningarna definieras enligt innehållet som valdes först för stacken.


Redigera en stack

Du kan namnge stacken och schemalägga allt innehåll i stacken samtidigt.

 1. Välj stacken du vill redigera genom att trycka på den en gång.
 2. Välj Inställningar i menyn längst upp för att redigera stacken som en helhet.
 3. När du redigerar en stack, kan du redigera samma inställningar som när du redigerar ett enskilt innehåll.
  • Namn
   • Obs. När du namnger en stack, förvaras namnen av enskilda innehåll. Namnet av stacken visas under den, och namnen av de enskilda innehållen visas när du öppnar stacken.
  • Prioritet
  • Tidtabell
 4. Slutligen spara stackinställningarna genom att trycka på Spara.


Öppna en stack

Du kan öppna en stack tillfälligt för att visa och redigera det enskilda innehållet i den, eller för att omordna innehållet i stacken.


 1. Välj stacken du vill visa genom att trycka på den.
 2. Välj Öppna stacken i menyn längst upp.
 3. Du kan redigera enskilda innehåll i stacken genom att dubbelklicka den. Du kan också klicka på innehållet och klicka Redigera i menyn längst upp.

Innehållens ordning i en stack

Innehållet i en stack visas i ordern som de befinner sig i stacken. Arrangera innehållet i en stack på samma sätt som du skulle arrangera enskilt innehåll.

 1. Börja med att öppna stacken.
 2. Välj Arrangera.
 3. Arrangera innehållen genom att dra dem dit du önskar.
 4. Spara ändringarna genom att klicka på Avsluta arrangering.

Den öppna stacken återgår till sitt normala tillstånd när du trycker på ett område utanför innehållet i hanteringen.


Ta bort stackning

Du kan enkelt ta bort allt innehåll från stacken samtidigt.

 1. Välj stacken du vill upphäva genom att trycka på den.
 2. Välj Ta bort stackningen i menyn längst upp.


Läs mer om Skapa nytt innehåll och

Redigera innehåll