iDiD-programvaran visar schemalagt innehåll med hjälp av cacheminnet på spelarenheten, vilket innebär att förlust av anslutningen till internet inte påverkar visning av lokalt lagrat bild- och videoinnehåll. Visning av html-innehåll som uppdateras från onlinekällor kommer dock att avbrytas om spelarenheten förlorar anslutningen till internet. Dessutom är det inte möjligt att lägga till nytt innehåll eller redigera de befintliga på skärmarna om internetanslutningen förloras. Det är därför det kan vara fördelaktigt, särskilt i större organisationer, att övervaka spelarnas online-status.


Genom att beställa offline-anmälningar får du ett automatiskt e-postmeddelande när en spelare på eller under ditt kontonivå inte har kontaktat servern på minst två timmar.


Beställ offline-anmälningar:


  1. Börja med att gå till hemvyn och tryck på Inställningar.
  2. Beställ offline-anmälningar med växlingsknappen.


Inställningarna sparas automatiskt när du lämnar inställningssidan genom att trycka på Tillbaka.


Anmälningarna skickas till användarkontots e-postadress.


Spelare i hanteringen


Om du vill visa nätverksanslutningarna för dina spelare väljer du Spelare från menyn till vänster. Du kommer att se alla spelare som existerar på den nivå som ditt konto befinner sig  eller lägre. IDiD-innehållshanteringssystemet är installerat på spelardatorn, som tar hand om att hämta innehållet från servern och visa det på skärmen. Som en allmän regel har varje bildskärm sin egen spelare, men en enda spelare kan också styra flera bildskärmar för att visa identiskt innehåll.Om du vill kan du också se nätverksanslutningarna för spelarna i hemmenyn. Vyn visar alla spelare som existerar på den nivå som ditt konto befinner sig eller lägre.


Läs också om Hemvyn och Spelare