I iDiD-hanteringen är skärmarna och grupperna av skärmar organiserade i en hierarki som styr hur och var innehållet visas. Innehållet högre i hierarkin ärvs ned till de lägre grenarna, även från nivåer som du inte har tillgång till. Till exempel, i en specifik bransch i din organisation ser du innehållet som är planerat för hela organisationen. Innehåll som har ärvts från högre upp markeras med nivåns namn. Genom att skapa innehåll lägre ner i hierarkin kan du styra var innehållet visas, oavsett om det är en grupp av skärmar eller en enda skärm du kontrollerar.Innehåll ärvt från en högre nivå


För att visa innehåll på olika nivåer, navigera mellan nivåerna genom att använda menynivån längst upp till vänster. Flytta dig till en nivå genom att trycka på dennas namn, eller sök efter en nivå med namnet.


Flytta färdigt innehåll till en annan nivå

Om du vill flytta innehåll måste du först kontrollera att du är på den nivån innehållet skapades på. Material som är ärvt från en högre nivå markeras på en blå bakgrund med ursprungliga nivåns namn. För att redigera ärvda innehåll måste du navigera till den nivån som materialet befinner sig på. För att göra detta, använd nivåmenyn ovan.


  • Innehåll kan också ärvas från en nivå som du inte har tillgång till. I det här fallet, kontakta iDiD-administratörerna i din organisation eller iDiD-support.

Flytta innehåll till en annan nivå

1. Innehållets nivå definieras i dess inställningar. Du kan redigera inställningarna på ett av två sätt:

  • Genom att trycka på datumen under innehållen.
  • Aktivera innehållet genom att trycka på det en gång och sedan på Inställningar i menyn längst upp i mitten. 

Du riktas till schemainställningarna som är desamma som vid skapandet av nytt innehåll.


2. Överst i inställningarna är nivåmenyn. Öppna den genom att trycka på fältet och navigera till den nivån du vill flytta innehållet till.


3. Tryck på den nivån som du vill flytta innehållet till. Tryck därefter på området utanför menyn för att stänga den.

  • Du kommer att se den nya nivån i nivåmenyn.


4. Spara ändringarna genom att trycka på Spara längst ned i vänstra hörnet.Läs mer om nivåer och hierarkiskt arv och

redigering av innehåll