Alternativ A: Starta om, om strömknappen kan nås

 

1) Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen på frampanelen i ca. 10 sekunder. Det blå ljuset på strömbrytaren slocknar.


2) Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen. Enheten har nu startats om och visar innehåll på skärmen.


Alternativ B: Starta om om strömknappen inte kan nås


 1) Koppla ur enhetens strömsladd och vänta ca. 5 sekunder.


2) Anslut strömsladden tillbaka till eluttaget.


3) Se till att när strömsladden är ansluten finns det ett blått ljus på strömknappen på frampanelen. Enheten har nu startats om och visar innehåll på skärmen.