Miljontals bilder som är fria att använda kan importeras direkt till iDiD från Unsplash.1. Börja med att skapa nytt innehåll i iDiD Manager.2. Klicka på ikonen "Unsplash" under menyn "Skapa Element".

3. Använd engelska nyckelord för att hitta bilder och klicka för att välja bilden som du vill ha. Till exempel resulterar sökordet "white background" i ljusa bakgrundsbilder.4. Välj "Fyll & Begränsa" i rullgardinsmenyn "Bildens Placering" för att fylla skärmen.

5. Klicka på ”Byt Unsplash-bild” för att snabbt byta bilden till en annan. Fortsätt enligt steg 3 igen.