Allmänna principer för alla användare

Förhandsvisa innehåll
Med förhandsvisningsverktyget kan du se det aktuella schemalagda innehållet i sin visningsordning i din webbläsare. Börja förhandsvisa i innehållsvyn geno...
Ons, 30 Okt, 2019 at 12:39 PM
Användarroller
Nuvarande roller 1. Mallskapare: Användaren kan skapa, redigera och spara bildmallar, som diabilderna bygger på. Dessutom har en mallskapare förmågan at...
Fre, 29 mar., 2019 at 3:15 PM
Tvåfaktorautentisering (2FA)
Du kan förbättra ditt iDiD-kontos säkerhet genom att lägga till tvåfaktorsautentisering till inloggningen. När du använder tvåfaktorsautentisering kräver in...
Mån, 1 apr., 2019 at 11:12 AM
Flytta innehåll till en annan nivå
I iDiD-hanteringen är skärmarna och grupperna av skärmar organiserade i en hierarki som styr hur och var innehållet visas. Innehållet högre i hierarkin ärvs...
Tis, 2 apr., 2019 at 10:20 AM
Starta om spelardatorn vid problemfall
Alternativ A: Starta om, om strömknappen kan nås   1) Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen på frampanelen i ca. 10 sekunder. Det blå ljuset...
Ons, 5 feb., 2020 at 12:55 PM